Fiske

Årlig fångststatistik
Sedan 1978 har jag fört fiskejournal. En 'databas' som gett många flashbacks och erfarenheter. Här presenterar jag några utdrag och illustrationer från de uppgifter jag samlat.
Nu med 2015års resultat inlagt.

 
- Ge en person en fisk och Du föder henne för en dag. Lär henne fiska, och Du kan sälja fiskeredskap till henne ett helt liv!

- Juktån Fiskegalleri
- Tärnasjön Fiskegalleri

- Om fiske pdf-presentation

10 grader flugfiskare
vilken grad tillhör DU?


2016
S:a fångst: 163 st (65,7 kg)
S:a tripper - 63 st
Antal/tripp - 2,59 st
Kg/tripp - 1,04 kg

~~~~~~~~~~~~

2015
S:a fångst: 72 st (31,9 kg)
S:a tripper - 51 st
Antal/tripp - 1,41 st
Kg/tripp - 0,69 kg

~~~~~~~~~~~~

2014
S:a fångst: 124 st (59,2kg)
S:a tripper - 57 st

Antal/tripp - 2,18 st
Kg/tripp - 1,04 kg
~~~~~~~~~~~~

2013
S:a fångst: 136 st (60,6 kg)
S:a tripper - 67 st

Antal/tripp - 2,03 st
Kg/tripp - 0,90 kg
~~~~~~~~~~~~
2012
S:a fångst: 194 st (78,5 kg)
S:a tripper - 57 st

Antal/tripp - 3,40 st
Kg/tripp - 1,38 kg

~~~~~~~~~~~~

 


Samlade kurvor (bag results) 1978 t.o.m. 2016Fiskemetoder
, fördelning och totalt resultat 1978 t.o.m 2016Fiskarter och totalfångst per år 1978 t.o.m 2016

Juktån är en plats för själsdialys med flugfiske varje år sedan 1978

Kvällsfiske vid KlubbstuganDikseleluspen i Juktån och en fin öring
jag fick där 2016

-------------------------------------

Mitt på dagen 11 augusti 2011 fångade jag min hittills största flugfångade öring
(3,5 kg - 69 cm) :

i Hotagsströmmen, Hårkan:

 

Fler länkar till fiskebilder:


- Långan - sportfiskeälv i Jämtland -

- Fiskevatten och fiske 2012
- Fiskevatten och fiske 2013
- Fiskevatten och fiske 2014
- Fiskevatten och fiske 2015
- Fiskevatten och fiske 2016

- Fiskevatten 2014 - karta
- Fiskevatten 2015 - karta
- Fiskevatten 2016 - karta

Sedan 1978 (38 fiskeår) har jag (t o m 2016) gjort 2014 fisketripper och landat
- 2681 öringar
- 1709 harrar
- 184 rödingar

Tillsammans med div. regnbåge, kanadaröding, havsöring, sik, gädda och abborre blev det totalt 4998 fiskar som tillsammans vägde 1985
kg (genomsnittsvikt 0,40 kg)
I genomsnitt har jag fångat 2,48 fiskar per fisketripp

96 % av fiskarna fångades med flugfiske!!!

 


En kiloharr håvas i Juktån 2015