Fångst/fiskarter

Årlig fångststatistik
Sedan 1978 har jag fört fiskejournal. En 'databas' som gett många flashbacks och erfarenheter. Här presenterar jag en samling av de resultaten.

Här: Samlade utvecklingen av de olika fångstresultatet per fiskart.

< Åter fiskesidan
 

Öring, Harr och Röding
Merparten av fångsterna kommer från dessa fiskar. Mest för att jag tycker om att fiska i deras miljöer.
Sedan kan man se hur ett 'visst förhållande' kan upptäckas mellan antalet fisketripper och mängden fångst totalt. "Mängden har betydelse..."